The Gold Brooch

Bare nogle metalplader og lidt bladguld. Men instinktivt og uden frygt for værdibegrebet eller banalitet, har Mette skabte et billede af det som varer evigt.
- Gabi Dewald
Just some sheet metal and gold leaf. But, instinctively and without any timidity in terms of value or banality, Mette created a picture of the ever lasting.
- Gabi Dewald